مدل : روستیک

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2047

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل : اروند

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2047

ضخامت : 20 میلیمتر