15
ژوئن

تاریخچه هنر منبت کاری

💠تاریخچه هنر منبت کاری
هر جا که از چوب برای آفرینش هنر استفاده شد، پای مردمان عادی آن دیار به میان می آید. زیرا چوب به عنوان یک ماده ی اولیه ارزان و در دسترس بوده است. می توان نتیجه گرفت که اولین کارهای منبت به دست مردمان عادی صورت گرفته است؛ پس نمی توان انتظار داشت در به جای مانده های تاریخی اثری از آثار منبت کاران اولیه باشد زیرا هنر دست شان مانند خودشان به فراموشی سپرده شد. اما مطمئنا چه در ایران و چه در خارج از ایران کار روی چوب پیشینه ای چند هزار ساله دارد. زیرا ماده اولیه آن فقط چوب است، ماده ای که در بیشتر نقاط جهان به وفور یافت می شده است؛ و البته ابزار کار پیچیده ای نیز احتیاج نبوده است. تنها ابزاری نوک تیز که بتواند چوب را برش دهد.

💠منبت کاری در ایران
اما در ایران منبت کاری حال و هوای خاص خود را داشت. منبت در ایران پر است از نقوش برگرفته از طبیعت و عرفان و اسلام. برخی می گویند منبت کاری در ایران قبل از دوران ساسانیان رواج داشته است اما مدرکی به عنوان گواه این ادعا وجود ندارد.

💠ویژگیهای یک چوب مناسب برای منبت کاری
– رنگ مناسب و زیبا
– در عین نرم بودن بافت محکمی داشته باشد.
– تا حد امکان گره کمتری داشته باشد.
– در برابر سایش و کنده کاری مقاوم باشد.

formwood
فرم چوب
منبت کاری